Training on learning disabilities

for parents and teachers.

New strategies and methodologies

and ICT contribution.

2015-1-ES01-KA201-015806

Go Back

Pagalbą teikiančios institucijos

VALSTYBINĖS ĮSTAIGOS

  • Švietimo pagalbos tarnybos
  • Pedagoginės psichologinės tarnybos
  • Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras www.sppc.lt

TARPTAUTINĖS ASOCIACIJOS

  • Ypatingų vaikų taryba, mokymosi sutrikimų skyrius (angl. The Council for Exceptional Children, Division for Learning Disabilities) www.teachingld.org
  • Tarptautinė disleksijos asociacija (angl. The International Dyslexia Association) www.interdys.org
  • Amerikos mokymosi sutrikimų asociacija (angl. Learning Disabilities Association of America) www.ldaamerica.org
  • Nacionalinis mokymosi sutrikimų centras (angl. National Center for Learning Disabilities) www.ncld.org

LIETUVOJE VEIKIANČIOS ASOCIACIJOS