Training on learning disabilities

for parents and teachers.

New strategies and methodologies

and ICT contribution.

2015-1-ES01-KA201-015806

Go Back

Skaitmeniniai šaltiniai (internetiniai puslapiai, žaidimai, programėlės, programinės įrangos...)

1. „Vaiko pažinimui. Į pagalbą mokyklos psichologui“. Tinklapyje (skirtas mokyklų psichologams, bet gali būti naudingas ir kitiems su vaikais dirbantiems specialistams) pristatoma informacija apie skaitymo sutrikimą. Aptariama mokymosi sunkumų problema ir tikslingi pagalbos būdai. https://vaikopazinimui.wordpress.com

2. „Žiburėlis. Mokomosios priemonės vaikams“. http://www.ziburelis.lt/

 1. Žaidybinio pobūdžio užduotys lavina skaitymo įgūdžius: foneminę klausą, garsinę analizę ir sintezę, atmintį, dėmesį. Kaina 0,8–2 Eur.
 2. Žaismingos užduotys lavina foneminę klausą, dėmesį ir pastabumą, moko sieti garsus su raidėmis, įtvirtina taisyklingą žodžių tarimą, plėtoja daiktavardinį žodyną. Kaina 0,8–2 Eur. Vaikai mokomi skirti panašiai skambančius garsus (K-G, P-B, T-D, S-Š, Š-Ž, L-R) įvairiose žodžių vietose. Amžius 4–8 m. Skaitymo bei rašymo sutrikimų prevencija. Tinka vaikams, turintiems fonologinį sutrikimą.
 3. „Rask žodį“. Lavinami garsų sintezės žodžiuose įgūdžiai. Nemokamas. Mokoma sudaryti trumpus lietuviškus žodžius iš 5 raidžių. Amžius 8–9 m. http://www.ziburelis.lt/nemokamai/rask-zodi
 4. „Teisingi pavadinimai“. Dėmesio koncentracijos ugdymui skirtos programėlės moko sutelkti, perkelti, paskirstyti ir išlaikyti dėmesį. Lavinamas sensorinis, selektyvusis, paskirstytas, intelektinis dėmesys, dėmesio intensyvumas, apimtis, pastovumas, patvarumas. Taip pat ugdomas erdvinis suvokimas, regimoji atmintis, vaizduotė. Kaina 0,8–2 Eur. Vaikai žaismingai mokomi rasti ir pažymėti paveikslėlius, kurių pavadinimai užrašyti teisingai. Amžius 4–9 m. http://www.ziburelis.lt/programeles/teisingi-pavadinimai
 5. „Bitės žodžiai“. Gerina garsų analizės įgūdžius. Mažina ilgųjų-trumpųjų balsių, balsių-dvibalsių painiojimo klaidas. Nuotaikingos užduotys skatina vaikų skaitymo ir rašymo motyvaciją, pastabumą, atmintį, plėtoja žodyną. Kaina 0,8–2 Eur. Trūkstamos balsės arba dvibalsio parinkimas. Balsių ir dvibalsių i-y, u-ū, e-ė, e-ė-ie, o-uo, ie-ei skyrimas įvairiose žodžių dalyse. Skirta pradinių klasių mokiniams. http://www.ziburelis.lt/programeles/bites-zodziai
 6. „Kur pasislėpė žodžiai“. Moko vaikus įsiminti raides. Ugdo skaitymo ir rašymo įgūdžius. Lavina pastabumą, atmintį, dėmesingumą. Kaina 0,8–2 Eur. Žaisminga pasislėpusių žodžių paieška skirtose lentelėse. Visose lentelės eilutėse reikia surasti ir pažymėti paslėptus žodžius. Amžius 5–8 m. http://www.ziburelis.lt/programeles/kur-pasislepe-zodziai
 7. „Trūkstamas skiemuo“. Padeda geriau įsiminti raides, formuoja skaitymo skiemenimis įgūdžius, lavina pastabumą ir dėmesį. Kaina 0,8–2 Eur. Programėlė moko teisingai rašyti triskiemenius žodžius. Amžius 4–8 m. Skaitymo įgūdžių formavimas. http://www.ziburelis.lt/programeles/trukstamas-skiemuo
 8. „Voveraitės pamokėlė“. Moko susieti žodį su vaizdu. Skatina verbalinį supratingumą ir dėmesingumą. Ugdo pradinius skaitymo įgūdžius. Kaina 0,8–2 Eur. Paveikslėlio radimas pagal pateiktą žodį. Iš lentoje rodomų paveikslėlių reikia pasirinkti tą, kurio pavadinimą rodo voveraitė. Amžius 4–8 m. Skaitymo sutrikimo prevencija. http://www.ziburelis.lt/programeles/voveraites-pamokele
 9. „Kas namelyje gyvena“. Ugdo pradinius skaitymo ir rašymo gebėjimus. Žaismingos užduotys padės vaikams greičiau įsiminti raides, skatins vaikų skaitymo ir rašymo motyvaciją, lavins kalbinę klausą, pastabumą, atmintį. Kaina 0,8–2 Eur. Gyvūnų pavadinimų sudarymas iš pateiktų įvairių skiemenų. Teisingai sudėliojus skiemenis, atsidaro langai ir juose pasirodo gyvūnai, kurių pavadinimai buvo sudaryti. Amžius 4–8 m. Skaitymo sutrikimo prevencija. http://www.ziburelis.lt/programeles/kas-gyvena-namelyje
 10. „Paslaptingas kryžiažodis“. Padeda geriau įsiminti raides. Lavina pradinius skaitymo ir rašymo įgūdžius. Kaina 0,8–2 Eur. Žodžių sudarymas kryžiažodyje iš visų abėcėlės raidžių. Teisingai surašius visus žodžius, parodomas paslėptas žodis ir paveikslas. Amžius 5–9 m. Skaitymo sutrikimo prevencija. http://www.ziburelis.lt/programeles/paslaptingas-kryziazodis
 11. „Išsibarstę žodeliai“. Skatina vaikų pastabumą, lavina dėmesį. Kaina 0,8–2 Eur. Formuoja garsų analizės ir sintezės žodžiuose įgūdžius. Amžius 5–8 m. Skaitymo sutrikimo prevencija. http://www.ziburelis.lt/programeles/issibarste-zodeliai
 12. „Atminties žaidimas“. Skirtas atminties bei dėmesio lavinimui. Skatina pastabumą bei formuoja pradinius skaitymo įgūdžius. Kaina 0,8–2 Eur. Žaidimo užduotis yra atversti visas viena kitą atitinkančių paveikslėlių ir žodžių kortelių poras. Programėlė skirta jau mokantiems perskaityti trumpus žodžius. Amžius 4–8 m. http://www.ziburelis.lt/programeles/atminties-zaidimas
 13. „Žodžiai iš skiemenų“. Vaikus moko sieti garsą ir raidę. Tikslingai įtvirtina skaitymo skiemenimis įgūdžius. Kaina 0,8–2 Eur. Žodžių sudarymas iš skiemenų pagal balsu ištartą pavadinimą ir paveikslėlį, atrenkant skiemenis iš panašiai skambančių, bet skirtingų skiemenų rinkinio. Amžius 4–8 m. http://www.ziburelis.lt/programeles/zodziai-is-skiemenu

3. „Vilniaus logopedai“. Žaismingos programėlės skirtos taisyklingai garsų artikuliacijai. Kartojami ir įtvirtinami garsų analizės žodžiuose įgūdžiai. S-Š; Z-Ž; C-Č; L-R; E-Ė; Ė-IE; O-UO; I-Y; U-Ū; P-B; T-D; K-G; Minkštumo ženklas. Užduotys nesudėtingos, skatinančios analizuoti, lyginti. Nemokamas. Užduotys pritaikytos priešmokyklinio amžiaus ir pradinių klasių mokiniams. http://www.vilniauslogopedai.lt/

4. „Logopedės kabinetas“. Užduotys foneminės klausos lavinimui (s-š, e-ė-ie, u-ū, o-uo). Vaikus skatina įtvirtinti taisyklingos tarties įgūdžius, moko garsų diferencijavimo. Nemokamas. Skaitymo sutrikimo prevencija. Skirta priešmokyklinių ir pradinių klasių mokiniams. http://www.logopedeskabinetas.lt/

5. Mokomasis žaidimas „Šaltinėlis“. Padeda įsiminti raides, jas jungti į skiemenis, moko perskaityti paprastus žodžius. Lavina foneminę klausą. Formuoja pradinius garsų analizės ir sintezės įgūdžius. Formuoja skaitymo įgūdžius. Skatina kūrybiškumą. Kaina 4,63 Eur. Skirtas priešmokyklinio ugdymo ir pirmos klasės mokiniams. Vaikas privalo turėti pradinius darbo kompiuteriu įgūdžius.

6. Barkauskienė R. „Su disleksija galima susidraugauti – svarbu laiku suteikti pagalbą“ (straipsnis, 2015 m.) http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-09-15-r-barkauskiene-su-disleksija-galima-susidraugauti-svarbu-laiku-suteikti-pagalba/135092