Training on learning disabilities

for parents and teachers.

New strategies and methodologies

and ICT contribution.

2015-1-ES01-KA201-015806

Go Back

Biblioteka artykułów do pobrania

 

Przewodnik metodologiczny

 

DYSLEKSJA ROZWOJOWA fakt i tajemnica

 Rezultat poszukiwania materiałów dotyczących dyslekcji

 

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu

Dziecko z ADHD