Training on learning disabilities

for parents and teachers.

New strategies and methodologies

and ICT contribution.

2015-1-ES01-KA201-015806

Go Back

BİLİŞSEL ESNEKLİK

Bilişsel esneklik veya zihinsel durum değişimi olarak da adlandırılan zihinsel esneklik, birkaç farklı görev, uyarıcı özellik, zihinsel operasyon veya strateji arasında etkili bir şekilde "geçiş" yapmamızı sağlayan bir bilişsel süreçtir. Frontal lob ihlali durumunda en karakteristik kognitif bozukluklardan biri, bu reaksiyonun uzun zamandan beri uyarlanmış olmadığı bilinmesine rağmen, hastaların belirli bir durumda aynı iyi öğrenilmiş tepkiyi kullanma eğilimidir. Bilişsel esneklikle ilgili sorunlar, örneğin, sınıf etkinliğinde ani değişiklikler yüzünden çok sıkıntılı gözüktüğü zaman, çocuğun davranışlarında ortaya çıkabilir. Değişikliğin birçok akademik göreve özgü olduğu genelde daha az açıktır. Örneğin, dikte edilecek bir paragraf yazarken, bir çocuk sürekli dinlemeden yazmaya ve tersi yönde kayması gerekir.