Training on learning disabilities

for parents and teachers.

New strategies and methodologies

and ICT contribution.

2015-1-ES01-KA201-015806

Go Back

NEDEN YÖNETİM FONKSİYONLARI ÖNEMLİDİR?

İcra fonksiyonları, başarılı bir adaptasyon ve günlük hayatta etkin işleyiş için çok önemlidir. Bunlara izin verdiler:

  • eylem planlamak, başlatmak ve tamamlamak
  • zorluklara ve kesintilere rağmen görevde kalma
  • uygunsuz davranışlardan kaçının
  • Görevleri yerine getirirken etkin şekilde zaman harcamak
  • Görevin en önemli yönlerine odaklanın, dikkat dağıtıcı şeyleri gözardı edin
  • ve daha fazlası

Bu liste bize sürekli olarak yürütme işlevlerine güvenmekte olduğumuz ve okulda "zor" çalıştıkları net bir fikir vermektedir. Okuldaki akademik başarının, istihbarattan ziyade yürütme işlevlerine daha fazla bağımlı olduğu kanıtlanmıştır! Tüm yürütme işlevleri arasında, çalışma belleği akademik başarıyla en fazla ilişkilendirilir.